Methodologies

Ontwerpend Onderzoek

Aanvullend op ontwerpstudio's die design gebruiken als eindproduct, gaan wij als academisch valorisatieteam uit van onderzoek en gebruiken we design als instrument. Met het concept 'ruimte' - in de brede zin van het woord - als gemene deler in al deze uitdagingen geven wij vorm aan de stedelijke infrastructuur, openbare ruimte, architectuur en aspecten van een veerkrachtige stad van de toekomst.

Exploratief onderzoek

In een 'exploratief onderzoekspartnerschap' biedt de Design Sciences Hub haar opdrachtgever wetenschappelijke ondersteuning bij grootstedelijke uitdagingen en systeemvraagstukken. Op basis van concrete vragen uit het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld of de overheid maakt DSH de ruimtelijke vertaling van diepgaand academisch onderzoek naar de uitdagingen van morgen. Deze unieke vorm van samenwerking biedt de mogelijkheid om een breed scala aan 'wicked problems' aan te pakken, van stedelijke mobiliteit tot gezonde luchtkwaliteit tot de digitalisering van de bouwsector. Een interdisciplinair consortium van inhoudelijke experts aan de Universiteit Antwerpen wordt verzameld om dit gefocuste proces te begeleiden.

Proof of Concept

Met een 'proof of concept' project neemt de Design Sciences Hub een vlucht vooruit. Het synthetiseert complexe stedelijke uitdagingen en geeft concreet vorm aan een concept op basis van een vroeg idee of uitdaging van de opdrachtgever. In veel gevallen wordt een combinatie gemaakt van domeinkennis specifiek voor de uitdaging, technologie als enabler en design als methode. Met een ingebouwde feedbackloop wordt dit ontwerpproces enerzijds gevoed vanuit een continue dialoog, anderzijds vormt het de ruggengraat ervan. Een ontwerp, idee of veronderstelling wordt ontwikkeld tot een concept dat klaar is om te worden getest in een reële omgeving. Via methoden als PSS of ontwerpend onderzoek worden innovatieve ideeën ontwikkeld tot concepten.

Fore Sight Sessions

Foresight-sessies brengen deskundigen met uiteenlopende achtergronden samen rond 'wicked urban problems' en zoeken, naast reactieve 'probleemoplossing', naar innovatieve oplossingen in een co-creatief proces. Een klant brengt een uitdaging op tafel en binnen een reeks van verkennende sessies biedt kennis gebaseerd op academisch onderzoek instrumenten om stedelijke uitdagingen aan te gaan. Een multidisciplinair team van academici wordt op maat samengesteld en combineert naast ontwerpwetenschap ook expertise van bijvoorbeeld business developers, juridische experts, governance en participatie experts of engineering. In dit proces zijn 'design research en design thinking' krachtige methoden voor het bedenken en synthetiseren van systemische veranderingsmodellen. Kennis uit de praktijk (industrie, beleid en maatschappij) en wetenschappelijke inzichten versterken elkaar en brengen die toekomstgerichte oplossingen naar voren die in geen van beide werelden afzonderlijk zijn bedacht.

Innovatie Partnerschap

De Universiteit Antwerpen heeft 3 centrale valorisatiethema's waar extra capaciteit beschikbaar is voor samenwerkingsverbanden en valorisatie. Naast 'infectieziekten & milieugezondheid' en 'duurzame chemie & materialen' is 'metropolitanisme' de derde pijler. Binnen het metropolitanisme thema is Design Sciences Hub het aanspreekpunt voor het opzetten van structurele samenwerkingen rond stedelijke uitdagingen die academici, industrie en/of beleid samenbrengen om oplossingen aan te jagen. Onder de vlag van stedelijke innovatiepartnerschappen wil UAntwerpen actief deelnemen aan de ontwikkeling van een innovatiepartnerschap op maat. Onderwerp, methodologie en prijsstelling zijn afhankelijk van het partnerschap, het type en de duur van de samenwerking