CLOSE

Digitale regenwatercyclus Groenplaats

Digitale regenwatercyclus Groenplaats

↓ Projectinfo

De stad Antwerpen levert aanzienlijke inspanningen op het gebied van klimaatadaptatie. Het ontwerp voor de Groenplaats is op zich al een innovatief model voor hydrologische circulariteit in een stedelijke context. Een waterbuffer, die het regenwater van de omliggende gebouwen opvangt, zal worden geactiveerd om water vast te houden of af te geven, zodat het stedelijk gebied niet overstroomt in tijden van piekregens, maar ook de bomen water kan geven in tijden van droogte. De buffer maakt gebruik van een gedigitaliseerd sturingsmodel op basis van meteorologische gegevens en de capaciteit van de buffer en pompen zelf. Het is een digitale innovatie die onopgemerkt blijft in het straatbeeld. De stad Antwerpen wil daarom de innovatieve hydrologische werking visualiseren, de bewoners informeren en sensibiliseren. Via een reeks workshops sloot de Design Sciences Hub zich aan bij Rebel.