CLOSE

Metropolis Atelier

Metropolis Atelier

↓ Projectinfo

In een voorgaand onderzoekstraject door LABO RUIMTE (Departement Omgeving & Team Vlaams Bouwmeester, Vlaamse overheid), Metro-polis I, werd de wisselwerking tussen het spoorsysteem en ruimtelijke ontwikkeling rond stations in Vlaanderen verkend. Een doorvertaling van de inzichten uit deze studie naar actie op het terrein behoeft de interactie tussen verschillende schaalniveaus en de betrokkenheid van een bredere groep aan actoren (beleidsmakers, ontwikkelaars, experten, spoortechnici, stadsontwerpers,…). In Metro-polis II Atelier wordt daarom een reeks ateliersessies georganiseerd als trans-disciplinaire leeromgeving, met aandacht voor het creëren van wervend en inspirerend beeldmateriaal. Ontwerpend onderzoek zal worden ingezet als middel voor ruimtelijke verbeelding en verheldering, om een dialoog op gang te brengen, en om sleutelactoren te verbinden. Het doel is om de inzichten uit de eerste studie (die de meerwaarde aantonen van een betere samenhang tussen ruimte en spoor) te concretiseren, actoren te detecteren die er op het terrein mee aan de slag kunnen, nieuwe coalities op het spoor te komen, en nieuwe modellen voor samenwerking of governance te ontwerpen om die samenhang ook daadwerkelijk te realiseren. Het Metropolis atelierteam bestaande uit professoren en onderzoekers van Universiteit Antwerpen zal in samenwerking met de opdrachtgever de (ontwerpend) onderzoeksvragen en methodiek van de ateliersessies vormgeven en het gehele proces begeleiden en documenteren.

 • Team:
  • Tom Coppens (Promotor)
  • Maarten Van Acker (Co-promotor)
  • Frederik Vandyck (Co-promotor)
  • Raf Ilsbroekx (Co-promotor)
  • Nina De Jonghe (Research Fellow)
 • Periode:
  • 2023 — 2024   (ongoing)
  Partner(s):
  • NMBS
  • Vlaamse overheid departement Omgeving
  • Vlaamse overheid Labo ruimte
  • Vlaams Bouwmeester
  Klanten:
  • Labo Ruimte