CLOSE

MobiCap Linkeroever

MobiCap Linkeroever

↓ Projectinfo

Mobiliteitsnoden, 'capabilities', en kansen in Linkeroever, Antwerpen

In Linkeroever staan er meerdere stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten op stapel. Deze baseren zich op vernieuwing in mobiliteit en logistiek. Dit onderzoek wil deze projecten voeden met inzichten vanuit de buurt.

In het Mobicap project bestuderen we de huidige barrières en mogelijke hefbomen voor mobiliteits-'capabilities' van bewoners in Linkeroever. Op basis van bestaande data, proberen we inzicht te verwerven in de bredere sociaal-ruimtelijke context van drie verschillende studiegebieden. Door het verzamelen van microverhalen aan de hand van interviews met bewoners leggen we de nadruk op de individuele, alledaagse mobiliteitservaringen om zo lokale noden en dynamieken beter te begrijpen. Specifiek onderzoeken we de kennis van bewoners over verschillende vervoers-gerelateerde opties, hun vaardigheden om deze opties te gebruiken, de gemaakte verplaatsingen die daaruit voortvloeien, en hoe ze de bereikbaarheid van de plekken die ze (wensen te) bereiken ervaren. Daarnaast worden lokale experten bevraagd om inzicht te krijgen in lokale organisaties en mobiliteits-gerelateerde initiatieven aanwezig in de buurten. De bedoeling is om de mogelijkheden en beperkingen die bewoners ervaren in kaart te brengen, alsook kansen te benoemen met oog op toekomstige verandering op het gebied van duurzame en innovatieve mobiliteit.

 • Team:
  • Thomas Vanoutrive (Promotor)
  • Nina De Jonghe (Research Fellow)
  • Frederik Vandyck (Co-promotor)
  • Marleen Goethals (Co-promotor)
 • Periode:
  • 2022 — 2022  
  Klanten: